Disclaimer

FideMon Administraties verleent u hierbij toegang tot de website fidemon.nl. Op de website worden door FideMon Administraties teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door FideMon Administraties en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van FideMon Administraties en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

FideMon Administraties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.